Essinge Dojo

 

Klassisk Karate

Okinawa Goju Ryu

Träningen fortsätter med försiktighet enl FHM & RF:s rekommendationer 

 

Vuxen- & ungdomsträning: 2400 kr

Barnträning onsdagar: 1900 kr

Plats: Essingeskolan, Stora Essingen
Information och anmälan: info@essingedojo.se, bg 712-8259

Huvudinstruktör: Anno Lindblad, tfn +46 708 709778

Medlem Svenska Karateförbundet

Medlem Tendokai Goju Ryu Alliansen

Affilierad till IKO, Okinawa

Facebook