Kampsporter är förmodligen lika gamla som människan. I de antika Olympiska Spelen ingick boxning och brottning. Man har hittat boxningsmotiv på Kreta från 1500 f.kr. I Egypten utövade man boxning, brottning och fäktning så tidigt som 2500 f.kr, allt enligt väggreliefer. I Mesopotamien har man hittat bronsfigurer och keramik som visar att man utövade både boxning och brottning redan 3000 år f.kr. 

Idag kan man säga att karate är motsvarigheten till boxning, judo motsvarigheten till brottning och kendo motsvarigheten till fäktning. 

Från 50-talet fram till idag har intresset och entusiasmen för karate växt enormt i världen. I början av 50-talet kände inte ens många japaner till karate och de som kände till det, betraktade karaten som en utländsk (Okinawiansk) import. 

På grund av att de allierades ockuperande makter efter andra världskriget ansåg att karate var en sorts kinesisk övning, förbjöds inte karaten som andra rent japanska kampkonster. 

Vissa påstår att karateträningen heller ej förbjöds för att den amerikanska militärmakten själva ville lära sig karate för att förbättra soldaternas skicklighet i strid. Detta gjorde det möjligt för karate att börja sin märkliga färd. Enligt en försiktig uppskattning tränar idag runt 15 miljoner människor karate i hela världen och hundratals miljoner människor vet någonting om karate. Karate idag är flera gånger om en miljondollarsbusiness. Från industrin för tillverkning av allehanda karateutrustning till Senseier som säljer dan-grader för att ha så många klubbar i så många länder som möjligt, till den amerikanska marknaden med s.k. ”fullkontakt-karate-shower” som numera t.o.m. har VM och säljs till många länder som tv-evenemang.

Det är tråkigt att karate har blivit kommersiellt. Å andra sidan är det kanske för mycket att hoppas att karate skulle behålla sin rena enkelhet och undervisas enbart i buddistiska tempel. När någonting så populärt som karate blir huvudströmmen, sker ändringar också i gränser. Det är inte alltid dessa ändringar är till det bättre.

Det finns dock många seriösa karateklubbar idag med kvalificerade Sensei som har tillräckligt hög moral att undervisa karate och dess filosofi och inte bara syssla med att tjäna pengar genom diverse konststycken. Det är ändå svårt för en nybörjare att finna en karate dojo med en kvalificerad Sensei. Dessutom är enbart en hög grad hos dojons Sensei ingen garanti för att korrekt karatefilosofi undervisas. Det behövs mer än bara Dan- grader. Förhoppningsvis kommer karate att fortsätta utvecklas mot den positiva kraftensom Gichin Funakoshi drömde så länge om på Okinawa och Japan.