Stipendium

Det är med stor glädje och stolthet som jag kan berätta att vår Sensei Anno Lindblad har blivit utnämnd av Stockholms Stad till bästa barn- och ungdomsledare, vilket innebär att han tilldelas Idrottsförvaltningens Ungdomsledarstipendium 2015. Detta bland annat tack vare att många av klubbens föräldrar har skrivit uppskattande ord om träningen till nomineringskommittéen.

Detta är en stor utmärkelse för Essinge Dojo som klubb, men inte minst för vår Sensei. Jag tror att jag kan tala för de flesta i klubben när jag säger att vi ska/kan vara glada och tacksamma att just vi har Anno som Sensei i vår klubb. Han lär oss helhjärtat och uppfinningsrikt om Okinawa Goju Ryu och livet i stort!
 
Karoline Mårtensson
Sekreterare Essinge Dojo