天道会 剛柔流 Tendokai Gojuryu

"En träningsmetod där alla ska kunna utveckla sina sinnen och sin kropp efter egen förmåga, i en atmosfär som präglas av vänskap och respekt för varandra."

 

Karate är en självförsvarskonst som kommer från ön Okinawa. Idag tränas och utövas karate olika beroende på stil, organisation och syfte med träningen. Huvudsyftet inom Tendokai alliansen är att genom Okinawa Goju Ryu Karate utveckla både mental och fysisk styrka, upprätthålla god hälsa samt söka en harmoni med sig själv och sin omgivning. Vi strävar efter att förena den anrika självförsvarskonsten med en nyttig och omväxlande fysisk 

aktivitet. I Tendokais träningssystem ingår även kobudo, d.v.s. träning med redskap som t.ex. stav (jap. bo eller kon). Verksamheten är inte tävlingsinriktad men de som vill kan dock tävlingsträna som komplement till den ordinarie träningen. Verksamheten leds av den japanske mästarinstruktören Kanenobu Iryo, 9 dan och är affilierad till IKO under ledning av den legendariske Hokama Tetsuhiro, 10 dan Hanshi på Okinawa. Inom alliansen finns flera erfarna, högt graderade och av Svenska Budoförbundet utbildade instruktörer.
Alliansen består utöver Essinge Dojo av ytterligare 8 Gojuryu klubbar där du kan provträna, gästträna och bekanta dig med kara

Om du redan tränar och vill hålla dig uppdaterad om gemensamma träningsläger och andra aktiviteter, så kan du söka medlemskap i alliansens Facebook-grupp. Gruppen finner du här.